Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme İtiraz Komisyonu

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği'nin 4. maddesi uyarınca Üniversitemiz Rektörü taraından her bir doçentlik temel alanındanen az bir kişi olmak üzereher bir üyelik için önerilen 3 aday arasından2 (iki) yıl süreyle görev yapmak üzere Üniversitemiz Senatosu taraından seçilen üyelerle oluşturulan komisyon.

Prof. Dr. Cem UZUN

Görev : Komisyon Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4804
TÜ E-Posta : cemuzun@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Semiha KARTAL

Görev : Üye
Görev Süresi : 05.01.2017 - 05.01.2019
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 105
TÜ E-Posta : semihak@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet ULUGÖL

Görev : Üye
Görev Süresi : 05.01.2017 - 05.01.2019
Telefon : 0 (284) 235 39 25
TÜ E-Posta : aulugol@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yalçın KAYA

Görev : Üye
Görev Süresi : 05.01.2017 - 05.01.2019
Telefon : 0 (284) 226 12 18
TÜ E-Posta : yalcinkaya@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet ASAN

Görev : Üye
Görev Süresi : 05.01.2017 - 05.01.2019
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : ahasan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hikmet ASUTAY

Görev : Üye
Görev Süresi : 05.01.2017 - 05.01.2019
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1164
TÜ E-Posta : asutay@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ersan SARIKAHYA

Görev : Üye
Görev Süresi : 05.01.2017 - 05.01.2019
Telefon : 0 (284) 235 52 04 » Dahili : 100
TÜ E-Posta : ersansarikahya@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Cevdet KILIÇ

Görev : Üye
Görev Süresi : 05.01.2017 - 05.01.2019
TÜ E-Posta : cevdetkilic@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Emine AHMETOĞLU

Görev : Üye
Görev Süresi : 05.01.2017 - 05.01.2019
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1212
TÜ E-Posta : emineahmetoglu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Kıymet TUNCA ÇALIYURT

Görev : Üye
Görev Süresi : 05.01.2017 - 05.01.2019
Telefon : 0 (284) 235 71 51
TÜ E-Posta : kiymetcaliyurt@trakya.edu.tr

Prof. Dr. İlhan TOKSÖZ

Görev : Üye
Görev Süresi : 05.01.2017 - 05.01.2019
Telefon : 0 (284) 236 04 36 » Dahili : 127
TÜ E-Posta : toksoz@trakya.edu.tr