Başvuru Takvimi

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ TAKVİMİ (Danıştay Kararına göre 2019 Başvuruları için)

15-18 Mayıs 2023

Öğretim elemanlarının Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına başvurusu.

22-24 Mayıs 2023

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının başvuruları incelemesi ve 24 Mayıs 2023 günü sonuçların Dekanlıklar/Müdürlükler (Rektörlüğe bağlı bölümlerde Bölüm Başkanı) aracılığıyla Trakya Üniversitesi Rektörlüğü  Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna iletilmesi.

25-29 Mayıs 2023

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından teşvik başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçların 29 Mayıs 2023 günü ilan edilmesi.

30 Mayıs - 05 Haziran 2023

Sonuçlar için Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna itiraz süreci. İtirazlar manuel olarak ilgili birim tarafından  Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna iletilmesi.

06-07 Haziran 2023

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından itirazların sonuçlandırılıp ilan edilmesi.

08 Haziran 2023

2019 Yılı için ek Akademik Teşvik almaya hak kazananların listesinin Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’ne bildirilmesi.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ TAKVİMİ

(Danıştay Kararına göre 2019 Başvuruları için)

 

Başvuru başlangıç tarihi: 15 Mayıs 2023

Başvuru bitiş tarihi: 18 Mayıs 2023

Birim komisyon değerlendirme başlangıç tarihi: 22 Mayıs 2023

Birim komisyon değerlendirme bitiş tarihi: 24 Mayıs 2023

Rektörlük komisyon değerlendirme başlangıç tarihi: 25 Mayıs 2023

Rektörlük komisyon değerlendirme bitiş tarihi: 29 Mayıs 2023

İtirazların başlama tarihi: 30 Mayıs 2023

İtirazların bitiş tarihi: 05 Haziran 2023

Rektörlük Komisyonu itirazları inceleme başlangıç tarihi: 06 Haziran 2023

Rektörlük Komisyonu itirazları inceleme bitiş tarihi: 07 Haziran 2023

Sonuçların ilan edilmesi: 08 Haziran 2023.